Book List

Title Author Type Pages Price Published By Publisher
Lakshat Ghyayachi Gosht Adv.Shailja Kelkar 32 Self State Resource Center, Pune
Lakshat Ghyayachi Gosht Seperate Prakaran Adv.Shailja Kelkar 36 25 Self State Resource Center, Pune
Maharashtra Gramin Rojgar hami yojana Pramod Sadoleekar 39 26 Self State Resource Center, Pune
rastria gramin health abhiyan Medha Rannade 12 15 Self State Resource Center, Pune
Sahi Karnyapoorvi Adv.Shailja kelkar 16 15 Self State Resource Center, Pune
Vanadhikar Kayada Adv.Shailja Kelkar 16 15 Self State Resource Center, Pune
Chitti Sanjivani Bokeel,Mangla Godbole 10 Self State Resource Center, Pune
grampanchayt margdarshika 32 Self State Resource Center, Pune
Saksharta Swayamsevak Margdarshika (ASAV) 32 Self State Resource Center, Pune
He Pradushan Talyal Have Kavita Bhalerao 9 10 Self State Resource Center, Pune